Inženýring

  • Zpracování podkladů investora
  • Kontrola a revize projektové dokumentace
  • Vyřízení stavebního povolení
  • Zpracování výběrového řízení na dodavatele
  • Zajištění smluv o dílo, zpracování kvalitativních standardů
  • Technický dozor investora
  • Kontrola financování stavby vzhledem k prostavěnosti
  • Kolaudace stavby
  • © REAL CONSULT, s.r.o.