Zpracování znaleckých posudků a tržních odhadů cen nemovitostí

pro účely dědického řízení, převodů nemovitostí /koupě, prodej, darování/, vypořádání vlastnictví, zahrnutí do jmění firmy, pro potřeby bank, konkurzní řízení, restituce, dražby atp. expres termíny

© REAL CONSULT, s.r.o.